Sirküler: 284/18                                                                                                                                          19.11.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Kapsamında Mukimlik Belgesinin Alınması ile Navlun Vergileri Oranları ve Hesaplamasında Yapılan Değişiklik Hk.

İlgi      : (a) 20.01.2010 tarih ve 25/10 sayılı sirkülerimiz.

(b)  7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”

Bir örneği ekte sunulan İlgi (a) sirkülerimiz ile, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili detaylı bilgiler ve ödenmesi gereken navlun vergisi oranının, üyelerimize duyurulduğu malumunuzdur.

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İlgi (b) Kanun’a eklenen geçici 10. maddesi ile de; kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergi dönemlerine ait kurum kazançları için uygulanacak kurumlar vergisi oranı %22 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, ilgi (a) sirkülerimizde belirtilen Navlun Vergisi Oran ve Hesaplaması değişmiştir. Buna göre,  daha önceden %4,8 olan oran, %5,06 olarak uygulanacak olup, Navlun Vergisi Oran ve Hesaplaması aşağıda gösterilmiştir.

1. Navlun Hasılatı                        : 100

2. Vergi Matrahı                           : 15

3. Kurumlar Vergisi %22            : 3.3

4. Gelir Vergisi Stopaj Matrahı : 11.7

5. Gelir Vergisi Stopajı %15       : 1.76

VERGİ YÜKÜ (3+5)                       : 5.06 (3.3+1.76)

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter