Sirküler: 284/17                                                                                                             28.08.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : (a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 25.08.2017 tarih ve 13431 Sayılı Yazısı.

(b) T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün, 21.08.2017

tarih ve 38548646-434.99-E-00027438703 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı ekinde alınan ve ekte sunulan ilgi (b) yazıda,

– Aidat borcu nedeniyle üyeliği askıda olan ve dolayısıyla seçmen listelerinden silinmiş

olan Oda üyelerinin kanuna istinaden aidat borçlarının tamamını yapılandırıp ilk

taksidini ödemesi halinde askıdan indirilmesi ve seçmen listelerine tekrar dahil edilmesi,

– Diğer nedenlerle üyeliği askıda olan ve dolayısıyla seçmen listesinden silinmiş olan Oda

ve Borsa üyelerinden mevzuatta öngörülen şartların yerine getirilmiş olması suretiyle

askıdan indirilmiş olanların kanuna istinaden aidat borçlarının tamamını yapılandırılıp

ilk taksidini ödemesi halinde seçmen listelerine tekrar dahil edilmesi,

gerektiği bildirilmektedir.

Bu doğrultuda, aidat borcu nedeniyle üyeliği askıda olan ve dolayısıyla seçmen listelerinden silinmiş olup, aidat borçlarını yapılandırıp ilk taksidini ödeyen üyelerimiz seçmen listelerine dahil edilecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter