Sirküler: 285/18                                                                                                                                       20.11.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : 2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 07.11.2018 tarih ve 16562 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; bir örneği ekte sunulan 2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ’in İthalat (2018/3) 16.10.2018 tarih ve 30567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ