Sirküler: 286/18                                                                                                                                   21.11.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu :Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

İlgi      : 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete.

Bir örneği ekte sunulan; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52), ilgi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ