Sirküler: 287/18                                                                                                                                     21.11.2018

 

DÜZELTMEDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu:Navlun Vergisi Oran ve Hesaplamasına İlişkin Düzeltme.

İlgi    : (a) 20.01.2010 tarih ve 25/10 sayılı sirkülerimiz.

(b) 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.”

(c) 19.11.2018 tarih ve 284/18 sayılı sirkülerimiz.

Navlun Vergisi Oran ve Hesaplamasında yapılan değişikliğe yönelik olarak ilgi(c) yazımız ile duyurulan  örnek hesaplamada “Gelir Vergisi Stopajıx%15” hesabında yapılan yuvarlama nedeniyle,1.755 olması gereken Gelir Vergisi Stopajı sehven 1.76 olarak yazılmıştır. Bu açıklamalar doğrultusunda, 5.055 olarak uygulanması gereken Navlun Vergisi ile ilgili örnek hesaplama aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

1. Navlun Hasılatı                                         : 100

2. Vergi Matrahı                                           : 15

3. Kurumlar Vergisi %22                             : 3.3

4. Gelir Vergisi Stopaj Matrahı                  : 11.7

5. Gelir Vergisi Stopajıx %15                      : 1.755

VERGİ YÜKÜ (3+5)  (NAVLUN VERGİSİ)   : 5.055(3.3+1.755)

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter