Sirküler: 289/17                                                                                                     05.09.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Bahreyn Limanlarını Ziyaret Edecek Gemiler Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 24.08.2017 tarih ve 19463099-130.01.01-E.67946 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; Bahreyn’in Ankara Büyükelçiliğinden alınan bir Nota’dan bahisle, Bahreyn Limanlarını ziyaret edecek deniz araçlarınca Geçici Frekans Talep Formunun doldurulması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İlgi Yazı