Sirküler: 290/18                                                                                                                                             21.11.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK” in 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ıncı, 7 nci, 8 inci, 11 inci ve 14 üncü maddelerinde değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki:İlgili Yönetmelik