Sirküler: 290/17                                                                                                          05.09.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

SÜRELİDİR

Konu: Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine İlişkin Görüşlerin Bildirilmesi Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 23.08.2017 tarih ve 13253 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; atık yağlardan baz yağ üretimine ilişkin olarak katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi, az atıklı yüksek verimli tesislerin kurulması, toplama oranlarının arttırılması, güncel yönetimin daha etkin hale getirilmesi amacı ile “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı”nın hazırlandığı, söz konusu Taslağa Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=269” internet adresinden ulaşılabileceği belirtilerek, Taslağa ilişkin Odamız görüşlerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmesi istenilmektedir.

Söz konusu Taslağın incelenmesini ve hazırlanacak olası görüş ve önerilerinizin,  07 Eylül 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.