Sirküler: 291/17                                                                                                    07.09.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ACİL VE ÖNEMLİDİR

Konu: Balast Suyu Yönetimi Hk.

İlgi    : (a) 24.07.2017 tarih ve 238/17 sayılı sirkülerimiz.

(b) T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 05.09.2017 tarih ve E.69406 sayılı yazısı.

İlgi (a) sirkülerimiz ile üyelerimize duyurduğumuz; 08.09.2017 tarihinde yürürlüğe giren “Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmesi” gereği;

-Uluslararası Balast Suyu Sertifikası (BWM Certificate) ve

-Onaylı Balast Suyu Yönetimi Planı (BWM Plan)’nın

gemi donatanları/işletenleri tarafından Yetkili Klas Kuruluşları’ndan (YK) ya da İstanbul Sörvey Kurulu’ndan alınmış olması gerektiği bildirilmiştir.

Konu ile ilgili Sertifika ve Plan işlemlerini tamamlayamamış olan gemi donatanları ve gemi işletenleri için söz konusu yeni sürece yönelik ilgi (b) yazı, ekte sunulmuştur.

Konunun önem ve aciliyetine binaen inceleme ve işlemlerin tamamlanmasını rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İlgi (b) Yazı