Sirküler: 293/18                                                                                                                                             22.11.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

Konu : İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılacak İtirazların Odamıza İletilmesi Hk.

İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 16.11.2018 tarih ve 17149 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; 26/12/2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonunun “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde her yıl Ocak ayı içerisinde toplanarak çalışmalarını yürüttüğü belirtilerek, söz konusu prosedür gereğince işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itirazların en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderileceği bildirilmektedir.

http://www.mevzuat.gov.tr internet sitesinde yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” ekinde bulunan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesine ilişkin değişiklik taleplerinin, İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formları ile birlikte, en geç 3 Aralık 2018 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine İletilmesi istenilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; işyeri tehlike sınıflarına yapılacak itirazların,  https://www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php web sitesinde bulunan “Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu”na işlenerek en geç 3 Aralık 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere Odamıza (E-Posta: mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) gönderilmesi gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği, İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü ve  İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sitesi  https://www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinde mevcuttur.

 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter