Sirküler: 295/18                                                                                                                                    26.11.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti vermekte olan kamu kurumu ve özel kuruluşlar tarafından elde edilen hasılattan alınacak kamu payı hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 329), 11 Kasım 2018 tarih ve 30592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu karar gereği, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti vermekte olan kamu kurumu ve özel kuruluşlar tarafından elde edilen aylık gayrisafi hasılattan alınacak kamu payı %10′ a çıkarılmıştır.

Bu karar yayımlandığı tarihi izleyen aybaşında yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Karar