SÜRELİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Vize, Çalışma İzni ve Oturma İzni Zorluklarıyla İlgili Bilgi Talebi Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 07.09.2019 tarih ve 34221550-720-9014 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde ülkemizce sunulması planlanan bir öneri kapsamında iş insanlarımızın vize, çalışma ve oturma izinleri ile ilgili olarak yaşadıkları zorluklara ilişkin bilgilerin derlenmesine ihtiyaç duyulduğu bildirilerek, konuyla ilgili Odamız görüşlerinin iletilmesi talep edilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerinde referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen konulara ilişkin görüş ve önerilerinizin 11 Eylül 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta:mersindto@mdto.org) gönderilmesini önemle rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter