Sirküler: 297/17                                                                                                           14.09.2017

 

 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 25.08.2017 tarih ve E.67543 sayılı, “Muteber P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge”yi konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki:  İlgi Yazı(4.Sayfa)