Sirküler: 298/18                                                                                                                              30.11.2018

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı ile İlgili Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 26.11.2018 tarih ve 17757 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca hazırlanan “Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı” ile ilgili Odamız görüşlerinin iletilmesi istenilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerinde referans oluşturmak üzere, bir örneği ekte sunulan “Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı”nın incelenerek olası görüş ve önerilerinizin 07 Aralık 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-Posta: mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230)

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı