SAYIN ÜYEMİZ,

ÖNEMLİDİR

Konu:  KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 07.09.2019 tarih ve 34221550-622.03-9017 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, KOBİ’lerimizin öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı korunması yoluyla finansal yapılarının güçlendirilmesi, böylece asıl faaliyet alanlarına odaklanmasını amaçlayan “KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”nın hayata geçtiği bildirilmektedir.

KOBİ’lere yönelik devlet destekli ticari alacak sistemine ilişkin hazırlanan bilgilendirme notu ekte sunulmuştur.

Bunun yanı sıra, söz konusu sistemin tanıtımı amacıyla Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak görevlendirilen Halk Sigorta A.Ş. yetkilileri Tanıtım Toplantısı yapmak üzere önümüzdeki günlerde Odamıza davet edilecek olup, program netleştiğinde toplantının tarihi ve saati hakkında detaylı bilgi ayrıca üyelerimize duyurulacaktır. 

Bilgilerinizi rica ederiz. 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.