SAYIN ÜYEMİZ,

SÜRELİDİR

Konu: Ticaret Bakanlığı ile İran Gümrük İdaresi Arasında Düzenlenecek Toplantı Kapsamında Görüş Talebi Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 09.09.2019 tarih ve 34221550-720-9045 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, Ticaret Bakanlığı ile İran Gümrük İdaresi arasında 7.Dönem Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısının 2 Ekim 2019 tarihinde Tahran’da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince hazırlanacak bilgi notuna eklenmek üzere, konuyla ilgili görüş ve önerilerin iletilmesi istenilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, konuyla ilgili görüş ve önerilerinizin 17 Eylül 2019 Salı günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-Posta: mersindto@mdto.org, Faks:0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.