Sirküler : 302/17                                                                                                         18.09.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

SÜRELİDİR

 

Konu : Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 13.09.2017 tarih ve 0412/14036 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda; Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğu kapsamında, 2017 Eylül ayı sonunda Mısır tarafı ile Cenevre’de gayri resmi bir danışma toplantısının gerçekleştirileceği ve hali hazırda söz konusu sisteme başvurusunun tamamlanmasına rağmen başvurusu onaylanmayan firmaların güncel durumları ile ilgili Ekonomi Bakanlığınca bilgi istendiği belirtilerek, başvuru işlemlerini tamamlamakla birlikte sisteme henüz kayıt yaptırmamış olan Odamız üyesi firmalara ilişkin güncel listenin Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilmesi istenmektedir.

 

Bu nedenle, söz konusu sisteme başvurusu tamamlanmış olmasına rağmen başvurusu onaylanmayan veya sisteme kayıt yaptırmak isteyen Odamız üyesi firmaların bir örneği ekte sunulan Sorun Tablosunu doldurarak, 22 Eylül 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek: Sorun Tablosu.pdf (1.sayfa)