Sirküler: 303/18                                                                                                                                             03.12.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 03.12.2018 tarih ve 18134 sayılı, “Türkiye-Ürdün Ortaklık Anlaşmasının Feshi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı