SAYIN ÜYEMİZ,

SÜRELİDİR

Konu: Macaristan ile Ticari ve Ekonomik İlişkilere Yönelik Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 13.09.2019 tarih ve 34221550-720-9214 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, Türk-Macar Ortak Sanayi İşbirliği Komitesi 2. Dönem Toplantısının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak ve toplantı sonrasında imzalanması planan Protokol metnine eklenmek üzere Macaristan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin Odamız görüşlerinin iletilmesi istenilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin en geç 18 Eylül 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) iletilmesini rica ederiz.

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.