Sirküler: 304/17                                                                                                           21.09.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

SÜRELİDİR

 

Konu : Tayfa Sınıfı Gemi Adamı Sınavları Hk.

İlgi : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığı’nın 14.09.2017 tarih ve E.3168 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Tayfa Sınıfı Gemiadamı Sınavlarının 05 Ekim 2017 tarihinde Liman Başkanlığında (test usulü yazılı sınav) yapılacağı, gerekli deniz hizmet çizelgesini ve sınav giriş belgesini Liman Başkanlıklarına onaylatan ve sınava girmek isteyen gemi adamlarının 15 -28 Eylül 2017 tarihleri arasında Mersin Liman Başkanlığına başvurabileceği ve sınavın yapılacağı tarihten önce Liman Başkanlığı tarafından görevlendirilen kişilerce sınava girenlere temel eğitim verileceği bildirilmektedir.

Söz konusu sınava ait duyuru metninin bir örneği ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Duyuru Metni