Sirküler: 305/18                                                                                                                                           04.12.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımları Hk.

İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 27.11.2018 tarih ve 17846 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; ABD’nin İran’a yönelik evvelce hayata geçirdiği ancak Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde kaldırdığı enerji, gemi inşaatı, deniz taşımacılığı ve bankacılık alanlarındaki yaptırımları 5 Kasım 2018 tarihi itibariyle yeniden yürürlüğe girmesine ilişkin olarak ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından basın açıklaması yapıldığı, söz konusu basın açıklamasında çok sayıda gerçek ve tüzel kişinin yaptırıma tabi tutulduğu bildirilmektedir.

Bahse konu yaptırımlarla ilgili detaylı bilgileri içeren ilgi yazı Odamızda mevcut olup, konuyla ilgilenen üyelerimize talep etmeleri halinde bir örneği  verilebilecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter