SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 19.06.2020 tarih ve E.170 sayılı, “Normalleşme Sürecinde Limanlarımızda ve Türk Boğazlarında Covid-19 Uygulamaları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter