Sirküler: 305/17                                                                                                                               22.09.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

SÜRELİDİR

 

Konu: Paydaş Analiz Anketinin Doldurulması Hk.

 

İlgi   : (a) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 11.09.2017 tarih ve 56489672-044.E.3330 sayılı yazısı.

(b)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 14.09.2017 tarih ve 343/14136 sayılı yazısı.

İlgi (b) yazı ile; Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Eğitim Dairesi tarafından hazırlanan, “Türkiye’de İhtiyaç Duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket”in 25 Eylül 2017 tarihine kadar Odamız üyesi firmalar tarafından doldurulması istenilmektedir.

Buna göre; Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Eğitim Dairesince hazırlanan ve “http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/258358?lang=tr” linkinde bulunan Paydaş Analiz Anketinin 25 Eylül 2017 Pazartesi gününe kadar üyelerimiz tarafından doldurulmasını rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter