Sirküler : 308/17                                                                                                                                 27/09/2017

 

Sayın Üyemiz ,

 

Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında 2017/10696 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 26.09.2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararın amacı, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, ülkemize yönelik turizm amaçlı seyahatlerde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, kruvaziyer gemi ile turist getiren Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin esasların belirlenmesidir.

Ülkemizde kruvaziyer hizmeti verilen limanlara, bu kararın yayımlandığı tarihten başlamak üzere 31 Aralık 2017 tarihine kadar 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına, getirdiği turist başına 30 (otuz) Amerikan Doları destek sağlanacaktır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ
Genel Sekreter