Sirküler : 309/17                                                                                                                                      27/09/2017

 

Sayın Üyemiz ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 20.09.2017 tarih ve 0433/14393 sayılı, “Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar”ı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ
Genel Sekreter

 

Ek  İlgi Yazı  ( 5 Sayfa )