SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 18.06.2020 tarih ve 5214 sayılı, “Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında Düzenlenen Yetki Belgeleri Başvurularıyla İlgili Tedbirlerin Kaldırıldığı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter