Sirküler : 310/17                                                                                                                                   27/09/2017

 

Sayın Üyemiz ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 21.09.2017 tarih ve 14521 sayılı, “Tayland Doğu Ekonomi Koridoru Projesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ
Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı ( 1 Sayfa )