Sirküler: 314/18                                                                                                                                               13.12.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 10.12. 2018 tarih ve 18500 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, 20-21 Aralık 2018 tarihlerinde  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  himayesinde  Türk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu 13. Dönem Toplantısı’nın  düzenleneceği,  söz konusu Çalışma Grubunun tüm sanayi sektörlerini kapsamasının yanı sıra, bilahare metalurji, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, gemi ve yat inşa alt gruplarının oluşturulduğu belirtilerek toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

İlgi talep gereğince; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 14 Aralık 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter