Sirküler: 315/18                                                                                                                                                   17.12.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Üyemiz firmaların kullanımında bulunan, üyesi oldukları Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı iş makineleri ile ilgili yeni görev verilen SGE (Sefer Görev Emri) Belgeleri konulu yazı ekte sunulmuştur.

Söz konusu SGE’lerin tescil makamı olan Ticaret ve Sanayi Odasınca 60 gün içerisinde üye firmaya gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bilindiği üzere; gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılan iş makinelerinin, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarında, ülke içinde mevcut iş makinelerinin potansiyelinin belirlenmesi, devamlı olarak izlenmesi TOBB bağlısı Odalarca (tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca) sağlanmakta olup, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu istinaden yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği Md. 28 gereğince iş makinelerinin tescili zorunlu olup, üyemiz firmalara ait tescili bulunmayan iş makinelerinin tescil edilmesi yasal zorunluluk olarak önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı