Sirküler: 316/18                                                                                                                                           18.12.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 11.12.2018 tarih ve E.92728 sayılı, “Odessa Limanı Güvenlik Seviyesi Güncellemesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı