Sirküler: 318/18                                                                                                                                   19.12.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: MIP Fiyat Listesi ve Özel Koşulları Hk.

İlgi    : Mersin Uluslararası Liman işletmeciliği A.Ş.’nin 17.12.2018 tarih ve 2916 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; 18 Temmuz 2018 tarihinde yayımlandığı üzere MIP Fiyat Listesi ve Özel Koşulları’nın 01 Eylül 2018 tarihinden itibaren uygulandığı, boş konteynerler için ISPS ücretinin 01 Ocak 2019 tarihinden bir sonraki duyuruya kadar uygulanmayacağı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı