Sirküler: 32/18                                                                                                                                    24.01.2018

 

 

ÖNEMLİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Gemi Acenteliği İşlemlerinin T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünce Yürütüleceği Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 17.01.2018 tarih ve E.4558 sayılı yazısı.

İlgi yazıda; 16.01.2018 tarih ve 4376 sayılı Makam Olur’u ile, Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek kapsamlı bir değişikliğe gidildiği, yapılan değişiklik çerçevesinde yeni uygulamaların tek elden yürütülmesi ve uygulanacak yaptırımlarda yeknesaklığın sağlanması için, daha önceden 12.12.2016 tarih ve 93233 sayılı Makam Olur’u ile Sicil Müdürlükleri bulunan Liman Başkanlıklarına devredilen Gemi Acenteliği işlemlerinin, yeniden T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesinin uygun bulunduğu bildirilmektedir.

Yukarıdaki açıklama doğrultusunda, bundan sonra yapılacak olan Gemi Acenteliği Yetki Belgesi ve/veya Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı başvurularının T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğüne yapılacağı hususunu bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter