Sirküler: 324/18                                                                                                                                    25.12.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Gemilere Uygulanacak İdari Yaptırım Miktarlarında Değişiklik Hk.

İlgi     : T.C. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 18.12.2018 tarih ve E.177212 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazetede 2872 sayılı Çevre Kanunundaki değişiklikler kapsamında yayınlanan “Gemilerden Kaynaklı Deniz Kirliliği Cezalarında Uygulanacak İdari Yaptırım” miktarlarına ilişkin önemli değişiklikler olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu miktarlara ilişkin son rakamlar ve örnek hesaplamalar, ilgi yazıda mevcuttur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı