Sirküler : 325/17                                                                                                            11.10.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

SÜRELİDİR

 

Konu : İngiltere ile İkili İlişkilere Ait Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi     : Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğünün 04 Ekim 2017 tarihli yazısı.

 

İlgi yazıda, 06-07 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İngiltere Gümrük İdaresi arasında “Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı”nın gerçekleştirileceği bildirilerek, söz konusu toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla İngiltere ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin iletilmesi istenilmektedir.

 

İlgi talep gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 12 Ekim 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı