Sirküler : 327/17                                                                                       13.10.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

SÜRELİDİR

 

Konu: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketinin Doldurulması Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 11.10.2017 tarih ve 15551 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen proje kapsamında gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken dış paydaşların yaşadığı sorunların tespiti ile çözüm yollarını ortaya koyabilmek amacıyla bir anket çalışmasının yapıldığı ve söz konusu ankete “https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet_Anketi” adresinden ulaşılabileceği bildirilerek, anketin 15 Kasım 2017 tarihine kadar doldurulması istenilmektedir.

Yukarıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilen, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketinin anılan tarihe kadar doldurulmasını rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki : İlgi Yazı