Sirküler: 328/18                                                                                                                                            27.12.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Tüm Bölge Müdürlüklerinin Fazla Mesai Taleplerinin Karşılanması Yönünde Talimatlandırıldığı Hk.

İlgi    : (a) Ticaret Bakanlığının 14.12.2018 tarih ve E-00039832850 sayılı yazısı.

(b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 26.12.2018 tarih ve 19425 sayılı yazısı.

İlgi (b) yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan ilgi (a) yazı ile; ihracatçı firmaların yıl sonu taahhüt kapatma noktasında yaşadıkları yoğunluk göz önünde bulundurulduğunda özellikle Aralık ayı içerisinde hafta sonları da dahil olmak üzere mesai saatleri dışında işlem yapmak isteyen yükümlülerin fazla mesai taleplerinin karşılanması hususunda tüm Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter