Sirküler: 33/18                                                                                                                           25.01.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 23.01.2018 tarih ve 0412/1422 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan bir kayıt sistemine kayıt olma zorunluluğuna dair uygulamasının 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilerek, mevcut durumda Mısır Üretici Kayıt Sistemine başvuru işlemlerini tamamlayan Odamız üyesi firmaların güncel durumlarını sorgulamak ve firmalara sisteme kabul edilip edilmedikleri bilgisini e-posta ile vermek, buna ilaveten söz konusu sisteme yeni başvuruda bulunan firmaların başvuru durumlarını takip etmek amacıyla bir örneği ekte sunulan Başvuru Sorgu Formunun, söz konusu firmalar tarafından doldurulması ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilmesi istenilmektedir.

Buna göre, bir örneği ekte sunulan Başvuru Sorgu Formunun en geç 02.02.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurularak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere Odamıza (Faks: 0324-3292030, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: Başvuru Sorgu Formu