Sirküler: 330/18                                                                                                                                         28.12.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :(a) T.C. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 18.12.2018 tarih ve E.177212 sayılı yazısı.

(b) 25.12.2018 tarih ve 324/18 sayıl sirkülerimiz.

(c) T.C. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 25.12.2018 tarih ve E.180190 sayılı yazısı.

10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunundaki değişikliklerde Gemilerden Kaynaklı Deniz Kirliliği Cezalarında Uygulanacak İdari Yaptırımlar” kapsamında gemilerin yol açtığı kirliliğe kesilecek para cezalarında önemli artışlar yapıldığı, ilgi (b) sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

Bu kez, T.C. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından alınan ilgi (c) yazıda, ilgi (b) sirkülerimiz ile bildirilen idari yaptırım değişikliklerine ek olarak 2872 sayılı Çevre Kanununun mevzuat.gov.tr adresinde yayımlanan ve cezai hükümleri belirten 20. Maddenin tam metninde, “Bu maddenin (ı) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri ile (k), (l), (r), (s), (t), (u), (v) ve (y) bentlerinde öngörülen idari para cezaları kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir. Bu maddede öngörülen ceza miktarlarını on katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu maddenin uygulamasında Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların, fiilin suç oluşturması haline ilişkin hükümleri saklıdır.” amir hükmü gereği, gemilerin sebep olduğu deniz kirliliği olaylarında uygulanan idari yaptırım miktarlarının 3 katına çıkarılarak uygulanacağı belirtilmektedir.

Sonuç olarak, gemilerin sebep olabileceği en ufak bir kirlilik olayında uygulanacak para cezaları söz konusu kanun maddeleri kapsamında çok büyük miktarlara çıkacağından olası mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla şirketinizin sorumlu olduğu gemi kaptanlarının herhangi bir kirliliğe sebep olmama konusunda bilgilendirilmeleri uyarılmaları önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter