Sirküler : 330/17                                                                                                    17.10.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 11.10.2017 tarih ve 15520 Sayılı Yazısı.

 

İlgide kayıtlı yazıda, 2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat 2017/2)’de, İthalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin ilgili mevzuat uyarınca  değerlendirmeye alınacağı belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda, ithale konu olan eşyanın ticari tanıtımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu Oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin ekte bir örneği sunulan başvuru formunun Tebliğ’in yayımlandığı tarihten itibaren 20 gün içinde  doldurulup, ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr  elektronik posta adresine iletilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki : İlgi Yazı