Sirküler: 331/18                                                                                                                                         28.12.2018

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden alınan ve 2019 yılında uygulanacak olan “Gemi Sağlık Resmi Tarifesi” aşağıda sunulmuştur;

 

A) Serbest gemilerden alınacak Sağlık Resmi Tarifesi

a) Tam (ticari gemilerden)                                              1.24 TL

b) Kabotaj hakkına sahip (50-250 net ton arası)       0.99 TL

c) Kabotaj hakkına sahip (251 net ton ve üzeri)         2.23 TL

d) Türk limanlarına gelen özel yatlardan                    0.43 TL

e) Turist gemilerinden                                                    0.43 TL

f) Bilimsel araştırma yapan gemilerden                      0.43 TL

B) Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı ve cezaların hesaplanmasında tam resmi olan 1.24 TL esas alınacaktır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter