Sirküler: 332/18                                                                                                                                      28.12.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

ÖNEMLİDİR

 

Konu : 2019 Yılı Tarifelerine Göre Güncellenen Navlun Hasılatı Oda Payı Bildirimi Formu Hk.

İlgi      : 28.12.2018 tarih ve 329/18 sayılı sirkülerimiz.

İlgi sirkülerimiz ile duyurulan, 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan ve bir önceki yıla göre farklı ücretler içeren 2019 Yılı Mersin Deniz Ticaret Odası Tarifelerine istinaden güncellenen, “Navlun Hasılatı Oda Payı Bildirimi Formu”nun bir örneği ekte sunulmuştur.

01.01.2019 tarihinden itibaren, Odamız görev alanı limanlardan çıkış alacak olan gemiler için kullanılacak olan söz konusu form,  Odamız web sitesi “http://mdto.org.tr/ticari-gemilerden-alinan-navlun-hasilati-oda-payi/” adresinde de bulunmaktadır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Örnek Form