SAYIN ÜYEMİZ,

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

Konu: Birleşik Krallık Teknik Düzenlemeler Soru Formunun Doldurulması Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 03.10.2019 tarih ve 34221550-100-9840 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; 10 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Toplantısı neticesinde AB-27 ile Birleşik Krallık Brexit tarihinin 31 Ekim 2019 tarihine kadar uzatıldığı, Geri Çekilme Anlaşmasının yürürlüğe girmesi durumunda 2020 yılı sonuna kadar sürmesi öngörülen geçiş döneminde Birleşik Krallığın AB hukukunu uygulamaya devam edeceği, anlaşmasız ayrılığın gerçekleşmesi veya geçiş dönemi süresi dolduktan sonra Birleşik Krallığın AB mevzuatına tabi olmaması ve üçüncü ülke konumuna geçmesi ihtimali de bulunduğu, her iki durumda da Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması tesis edilene kadar geçecek süre zarfında mevcut ticaretin aksamamasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Ticaret Bakanlığının çalışmalarının sürdüğü, Anlaşmasız Brexit senaryosu dahilinde Birleşik Krallığın AB Gümrük Birliğinden çıkışı ile beraber taraflararası ticarette teknik engel niteliği arz edebilecek muhtelif uygulamaların da bertaraf edilmesi amacıyla uygunluk değerlendirme alanında Birleşik Krallık ile karşılıklı tanıma düzenlemeleri de dahil birtakım ortak düzenlemelere gidilmesi olanakları üzerinde çalışıldığı bildirilmektedir.

Yukarıda bahsedilen hususlar dahilinde Ticaret Bakanlığınca yapılan söz konusu çalışmalarda istifade edilmek üzere, Birleşik Krallığa ihracat veya Birleşik Krallıktan ithalat yapan sektör temsilcileri tarafından bir örneği ekte sunulan soru formunun doldurulması ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere en geç 16 Ekim 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-Posta: mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter