Sirküler  : 333/17                                                                                                      20.10.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 18.10.2017 tarih ve 15989 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile  Rusya Federal Gümrük Servisi arasında 20-21 Kasım 2017 tarihlerinde “Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı”nın düzenleneceği bildirilmekte olup, söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

İlgi talep gereğince, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 25 Ekim 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter