Sirküler: 334/18                                                                                                                                     31.12.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 27.12.2018 tarih ve E.97756 sayılı, “Düşük Sülfür İçerikli Yakıt Kullanımı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı