Sirküler: 335/18                                                                                                                                               31.12.2018

 

                                                                                      SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Japonya ile İkili İlişkilere Yönelik Sorun ve Çözüm Önerilerinin İletilmesi Hk.

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 28.12.2018 tarih ve 19623 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Hiroshige Seko’nun 16 Ocak 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret etmesinin öngörüldüğü belirtilerek, söz konusu ziyarete yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Japonya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin iletilmesi istenilmektedir.

İlgi talep gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 04 Ocak 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter