Sirküler: 336/18                                                                                                                                   31.12.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 26.12.2018 tarih ve 19440 sayılı, “Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 2019 Yılı İlan Ücret Tarifesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı