Sirküler: 337/18                                                                                                                                       31.12.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Gümrük İdarelerince Fazla Mesai Taleplerinin Karşılanması Hk.

İlgi     : T.C. Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 27.12.2018 tarih ve 40210384 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; Gümrük idarelerinde oluşabilecek yoğunlukların giderilebilmesi açısından Aralık ayı sonuna kadar Cumartesi ve Pazar günleri dahil olmak üzere Gümrük İdarelerinin açık bulundurulacağı, mükelleflerin mesai taleplerinin mutlak suretle yerine getirileceği ve gerekli tüm tedbirlerin alınacağı hususları bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı