Sirküler: 34/18                                                                                                                                      25.01.2018

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : İhracat Pazara Giriş Engelleri Hususundaki Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 23.01.2018 tarih ve 1421 sayılı yazısı.

İlgi yazıda; Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen yazı ile, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu faaliyetlerinde kullanılmak üzere Türk ihraç ürünlerine ve Türk ihracatçısına yönelik tarife dışı engellerin iletilmesinin istendiği belirtilerek, Odamız üyesi firmaların karşılaştıkları tarife dışı engellerin gönderilmesi istenilmektedir.

Buna göre, firmanız tarafından ihracatta karşılaşılan tarife dışı engellerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere en geç 30 Ocak 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.