Sirküler: 341/18                                                                                                                                  31.12.2018

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli” nin 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 inci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesi gereğince karar verilmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 29/12/2018 tarih ve 30640 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter