Sirküler : 341/17                                                                                    25.10.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :  (a) T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme                       Genel Müdürlüğü’nün, 17.10.2017 Tarih ve 74825 sayılı yazısı. 

           (b) T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme                        Genel Müdürlüğü’nün, 19.10.2017 Tarih ve 81862 sayılı yazısı. 

18 Ocak 2017 Tarihli ve 29952 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında;  İlgi (a) yazı ile 27/09/2017 tarihinde RINA Services S.p.A. (RINA),  İlgi (b) yazı ile ise 18/10/2017 tarihinde Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. ile T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında Yetkilendirme Protokolü imzalandığı, Türk Bayraklı Gemilere İdare adına tüm uluslararası yasal sörveyler ve belgelendirmeleri (Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi hariç) yapmak üzere yetkilendirildiği bildirilen yazılar ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Ek.1 İlgi (a) Yazı

Ek. 2 İlgi (b) yazı